ıskat nasıl hesaplanır

Iskat Nasıl Hesaplanır?

Iskat, bir işletmenin üretim sırasında mal ve hizmetleri üreterek elde ettiği karı ifade eder. Iskatın hesaplanması, işletmenin mal ve hizmetlerinin satışından elde ettiği gelirin, üretim sırasında harcadığı maliyetlerin düşülmesiyle bulunur. Iskatın hesaplanması için öncelikle işletmenin satış hasılatını belirlemek gerekir. Satış hasılatı, bir işletmenin bir dönem içinde satış yaptığı mal ve hizmetlerin toplam satış bedelini ifade eder.

Daha sonra, işletmenin üretim sırasında harcadığı maliyetlerin toplamını bulmak gerekir. Bu maliyetler, üretim sırasında harcanan materyallerin bedeli, işçilik ücretleri, enerji giderleri, araştırma ve geliştirme giderleri, satın alınan hizmetler gibi kalemleri içerebilir. Son olarak, satış hasılatından üretim sırasında harcadığı maliyetlerin toplamı düşülerek ıskat hesaplanır. Iskat hesaplaması için aşağıdaki formül kullanılabilir:

Iskat = Satış Hasılatı – Maliyetler

Bu formül yardımıyla, işletmenin bir dönem içinde mal ve hizmetlerini üreterek elde ettiği karı hesaplayabilirsiniz. Ancak, ıskat hesaplamasında dikkat edilmesi gereken birkaç nokta vardır. Örneğin, işletmenin üretim sırasında harcadığı maliyetlerin tamamı düşülmemesi gerekebilir.

Üretim sırasında harcanan amortisman giderleri, bir makine veya ekipmanın üretim sırasında kullanımı sonucu oluşan değer düşümünü ifade eder ve bu giderler ıskat hesaplamasında düşülmez. Ayrıca, işletmenin finansal giderleri de ıskat hesaplamasında düşülmez. Bu giderler, örneğin, kredi faizleri ve borç ödemeleridir.

İçeriği Oyla!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir