descartes kimdir

Descartes Kimdir?

René Descartes (1596-1650) Fransız filozof, matematikçi ve bilim adamıdır. İlk modern filozof olarak kabul edilir ve “Eureka!” sözünün atası sayılır. “Dubito, ergo cogito, ergo sum” (“Şüpheleniyorum, bu yüzden düşünüyorum, bu yüzden varım”) cümlesini kullanarak, kendi varlığımızın bir kanıtı olarak düşünceyi öne çıkardı. Descartes, matematik ve mekanik alanlarında da önemli katkılar sağlamıştır.

Descartes’ın filozofik anlayışı, “razionalizm” olarak adlandırılır ve bu anlayışa göre, düşüncelerimizin kaynağı olarak, doğal olarak doğuştan gelen akıl ve zeka vardır. Bu yüzden, düşüncelerimizin doğruluğu, akıl yürütme yeteneklerimizle ölçülebilir. Descartes’ın bu anlayışı, kendi zamanında mevcut olan inanç sistemlerine karşı çıktı ve onun çalışmaları, daha sonraki düşünürler tarafından da etkileşimde bulunarak, filozofik düşünce tarihinde önemli bir yere sahip oldu.

İçeriği Oyla!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir